Een samenwerking van Bout Advocaten, Lexnova en Pro Facto

Referentieprojecten

Inwonerspeiling

Inwonerspeiling

Uitgevoerd onder de inwoners naar de gewenste betrokkenheid van de provincie bij de energietransitie en welke rol Provinciale Staten hierbij kan spelen.

Participatie

Participatie

Opstellen van beleid bij de toepassing van vormen van participatie (procesparticipatie, financiële participatie) bij de ontwikkeling van hernieuwbare energieprojecten.

Opstalrechten

Opstalrechten

Advisering over opstalrechten in het kader van het plaatsen van windmolens en zonneparken.

Infrastructuur

Infrastructuur

Advisering over de aanleg van de infrastructuur die nodig is voor de energietransitie, zoals windmolens, kabels en aansluitingen.

Lokale initiatieven

Lokale initiatieven

Onderzoek naar de rol van gemeenten bij lokale energie-initiatieven.

Vergunningen

Vergunningen

Begeleiden van complexe vergunningsprocedures voor onder meer zonneparken.

Omwonenden

Omwonenden

Advisering over de mogelijkheden van participatie door omwonenden.

Eigen beheer

Eigen beheer

Begeleiding van groepen bewoners die in eigen beheer een zonnepark hebben opgezet.

MEER WETEN?

LAATSTE NIEUWS

Edit Page