Een samenwerking van Bout Advocaten, Lexnova en Pro Facto

De energietransitie heeft grote gevolgen voor overheden en met name voor gemeenten die verantwoordelijk zijn voor de ruimtelijke ordening. Gemeenten moeten de afspraken uit de RES en het klimaatakkoord vertalen naar beleidsvisies en -kaders. Denk aan eisen over duurzaamheid, ruimtelijke inpassing en participatie. Wij kunnen met u meedenken of beleid voor u of met u opstellen.

Wij kunnen bijvoorbeeld helpen bij:

Vertalen opgaven RES

Duurzaamheidsbeleid / beleid kleinschalige duurzame energieopwekking

Omgevingsplannen / omgevingsvisies

Toetsingskaders

Om wind- en of zonprojecten te realiseren is participatie van de omgeving een vereiste. De energietransitie realiseren we samen met inwoners, bedrijven en organisaties. Naast de juridische know-how vraagt dit ook om een partij die in staat is de verschillende stakeholders te verbinden om een project succesvol te laten zijn. EN. kan het participatieproces ondersteunen.

Neem voor meer informatie over onderzoek & analyse contact op met

Gert Blekkenhorst
Gert BlekkenhorstONDERZOEKER/ADVISEUR
Marieke Diekema
Marieke DiekemaONDERZOEKER/ADVISEUR
Niko Struiksma
Niko StruiksmaONDERZOEKER/ADVISEUR
Heinrich Winter
Heinrich WinterONDERZOEKER/ADVISEUR

MEER WETEN?

LAATSTE NIEUWS

Edit Page