Een samenwerking van Bout Advocaten, Lexnova en Pro Facto
De energietransitie gaat snel. Dit vraag om flexibiliteit, aanpassingsvermogen en kennis. Kennis over het organiseren van participatie en draagvlak, kennis over de rol van verschillende actoren en kennis over beleid en besluitvorming. Wij helpen u graag met het ontwikkelen van kennis door onderzoek en analyse. We leren van het verleden en zoeken naar mogelijkheden voor de toekomst.

We zijn gespecialiseerd in verschillende soorten onderzoek:

Rekenkameronderzoek

Beleidsevaluatie

Effectmetingen

Onderzoek naar besluitvormingsprocessen

Onderzoek naar de ondersteuning van en samenwerking
met (lokale) energiecoöperaties in de gemeente

Inventarisatie-onderzoek: betrokken actoren/stakeholders

Een succesvolle energietransitie kan niet zonder een brede en actieve betrokkenheid van burgers. Participatie en draagvlak zijn van groot belang. Om dit goed te organiseren kunnen wij peilingen voor u houden of draagvlakonderzoek uitvoeren.

Mogelijke onderwerpen voor peilingen:

Algemeen draagvlak voor beleid en initiatieven

Voorkeur voor participatievormen bij de ontwikkeling van zon- en windparken

De rol die inwoners zien voor zichzelf in de energie- en klimaattransitie

Sociale energietransitie: hoe kunnen alle inwoners meedoen met de transitie?

Draagvlak voor concrete maatregelen zoals de overgang naar gasvrije woningen

Neem voor meer informatie over onderzoek & analyse contact op met

Gert Blekkenhorst
Gert BlekkenhorstONDERZOEKER/ADVISEUR
Marieke Diekema
Marieke DiekemaONDERZOEKER/ADVISEUR
Niko Struiksma
Niko StruiksmaONDERZOEKER/ADVISEUR
Heinrich Winter
Heinrich WinterONDERZOEKER/ADVISEUR
Leonard Terwisscha van Scheltinga
Leonard Terwisscha van ScheltingaONDERZOEKER/ADVISEUR

MEER WETEN?

LAATSTE NIEUWS

Edit Page